Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za izbor depozitne banke u svrhu provedbe Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu

Datum objave: 11. rujna 2014.

NATJECAJI 2011

Temeljem članka 3. Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu, sklopljenog između Ministarstva gospodarstva RH i Međimurske županije od 23. svibnja 2014., i temeljem članka 6. Ugovora o provedbi programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu, sklopljenog između Međimurske županije i Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA d.o.o. od 4. srpnja 2014., Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. (u daljnjem tekstu: REDEA) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor depozitne banke u svrhu provedbe Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu

 

1. Predmet natječaja

Predmet natječaja je izbor banke za deponiranje sredstva za jamstveni fond temeljem Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Na depozitni račun REDEA će položiti 1.330.200,00 kn što predstavlja sredstva koje je Ministarstvo gospodarstva RH temeljem sklopljenog ugovora 23. svibnja 2014. godine dodijelilo Međimurskoj županiji za provedbu Programa. Provedba Programa je definirana Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu izdavanju jamstva za dobivanje gospodarskih kredita i načinu korištenja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu (http://www.mingo.hr/userdocsimages/industrija/Pravilnik Jamstveni%20fond%202014..pdf).

Sredstva će se koristiti isključivo kao jamstvo poduzetnicima za koje se procijeni da traže sredstva za projekte koji imaju posebno značenje za razvoj gospodarstva i inovacija u gospodarstvu na području županije.

Temeljem ovog javnog natječaja REDEA će s odabranom poslovnom bankom sklopiti Ugovor o depozitnom računu.

Rok oročenja je 30. 5. 2025. godine.

Pozivaju se sve poslovne banke da podnesu ponude.

2. Pravo sudjelovanja i kriteriji za odabir banke

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju banke koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:
a) U svojem poslovanju primjenjuju kreditne linije za poduzetnike na području Međimurske županije.
b) Dostave obvezujuću ponudu za visinu kamatne stope na deponirana sredstva Jamstvenog fonda za cijelo vrijeme trajanja Ugovora. Kamatna stopa mora biti fiksna godišnja. Obračun kamate radi se jednom godišnje, nakon čega se iznos dospjele kamate isplaćuje na poslovni račun deponenta.
c) Dostave prijedlog Ugovora o depozitnom računu koji će sadržajem biti sukladan namjeni i ciljevima realizacije Programa i Pravilnika navedenih u točki 1. Ugovor mora sadržavati i klauzulu o mogućnosti povrata neiskorištenog iznosa depozita na zahtjev deponenta, bez naknade, uz zadržavanje ugovorene kamatne stope.

3. Potrebna dokumentacija

a) Potpisani i ovjereni dokument/izjava koja dokazuje da banka u svojem poslovanju primjenjuje kreditne linije za poduzetnike na području Međimurske županije (izvornik)
b) Potpisana i ovjerena obvezujuća ponuda o visini kamatne stope na deponirana sredstva (izvornik)
c) Prijedlog Ugovora o depozitu
d) Kopiju odobrenja za rad od Hrvatske narodne banke (preslika)
e) Izvadak iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca računajući od dana početka javnog natječaja (preslika).

4. Odabir ponude

Ocjenjivanje pristiglih ponuda provest će Povjerenstvo za odlučivanje o izdavanju jamstva. Nepotpune, prijave koje nisu u skladu s ovim Javnim natječajem i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kriterij odabira ponude je najviša ponuđena kamatna stopa.
Banka čija je ponuda odabrana, stječe pravo na potpisivanje Ugovora o depozitu s Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA d.o.o u kojem će biti detaljno određena međusobna prava i obveze u postupanju s depozitom i provođenju programa Jamstvenog fonda.

5. Dostava prijava

Prijave za sudjelovanje na Javnom natječaju dostavljaju se u jednom primjerku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za odabir depozitne banke u svrhu provedbe Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu – NE OTVARATI“, na adresu:

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE REDEA d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22
40000 Čakovec

 

Rok za podnošenje prijave je 19. rujna 2014. do 12.00 sati.

 

Javni natječaj objavljen je na internetskoj stranici REDEA-e www.redea.hr.

REDEA zadržava pravo poništenja Javnog natječaja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima glede troškova sudjelovanja u postupku.

Sudionici Javnog natječaja biti će obaviješteni o rezultatima u roku od 7 dana od isteka roka za dostavu natječajne dokumentacije.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje REDEA d.o.o. na brojeve telefona 040/395-538, kontakt osoba: Jako Horvat, na internetskoj stranici ili putem e-maila: redea@redea.hr.

 

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content