Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Izdana LOKACIJSKA DOZVOLA rekonstrukcije državne ceste D 209 dionica Mursko Središće – Slemenice

Datum objave: 28. kolovoza 2014.

OBAVIJESTI 2011

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, na temelju odredbe članka 115. stavak 1. i članka 116. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), te Odluke Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o prijenosu nadležnosti za izdavanje lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/14-01/1, URBROJ: 531-05-14-2 KM od 13. svibnja 2014. godine, rješavajući po zahtjevu tvrtke Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, zastupane po opunomoćeniku tvrtki VIA PLAN d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, izdaje LOKACIJSKU DOZVOLU koja se izdaje za zahvat u prostoru: rekonstrukcija državne ceste D 209 dionica Mursko Središće – Slemenice, duljine 7,69 km na katastarskim česticama u k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Štrukovec, k.o. Zasadbreg, Žiškovec, k.o. Mačkovec na području Grada Mursko Središće i Grada Čakovca.

 

Lokacijska dozvola (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content