Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o obvezi predaje zahtjeva za izdavanje upravnih i drugih akata koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji

Datum objave: 11. kolovoza 2014.

OBAVIJESTI 2011

Na temelju odredbe članka 6. stavka 2. Naputka o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, izdaje

O B A V I J E S T

O OBVEZI PREDAJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UPRAVNIH I DRUGIH AKATA KOJI SE IZDAJU NA TEMELJU ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I ZAKONA O GRADNJI NA OBRASCIMA ZAHTJEVA DOSTUPNIMA NA INTERNETSKOJ ADRESI:
https://dozvola.mgipu.hr

I.

Od 1. lipnja 2014. godine zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akta koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji podnosi se na obrascu zahtjeva dostupnom na internetskoj adresi Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: https://dozvola.mgipu.hr, a predaje se upravnom tijelu, elektroničkim putem na navedenu adresu ili kao njegov ispis potpisan od podnositelja zahtjeva, a upravno tijelo dužno je ispis zahtjeva predan elektroničkim putem ispisati, urudžbirati i uložiti u spis predmeta sukladno propisima o uredskom poslovanju, a podnositelj zahtjeva dužan je isti vlastoručno potpisati.

II.

Ako zahtjev za izdavanje akta nije predan elektroničkim putem, elektronički oblik obrasca zahtjeva popunjava upravno tijelo, a podnositelj zahtjeva dužan je isti vlastoručno potpisati.

 

III.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje upravnih i drugih akata koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, čiji se postupak izdavanja provodi primjenom elektroničkog programa ostvaruje svoje pravo uvida u tijek postupka izdavanja akta putem internetske adrese Ministarstva: https://dozvola.mgipu.hr, uporabom korisničkog imena i zaporke. Korisničko ime i zaporka određuje se automatski u slučaju predaje zahtjeva elektroničkim putem, a u slučaju predaje samo ispisa obrasca zahtjeva ime i zaporku određuje upravno tijelo na zahtjev podnositelja zahtjeva.

 

IV.

Ako je zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akta koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji podnesen elektroničkim putem, te je isti i ispunjen u skladu s navedenim Naputkom iznos upravne pristojbe za izdavanje akata propisan tarifnim brojem 62. Uredbe o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 40/14) umanjuje se za 15%.

 

V.

Ukoliko zahtjev za izdavanje upravnog i drugog akta koji se izdaju na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji nije podnesen elektroničkim putem, elektronički oblik obrasca zahtjeva popunjava nadležno upravno tijelo, ali se u tom slučaju iznos upravne pristojbe za izdavanje upravnog i drugog akata ne umanjuje za 15%.

 

VI.

Ova obavijest istaknuti će se u službenim prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije sa sjedištem u Čakovcu i Ispostavi u Prelogu, na vidljivom mjestu lako dostupnom svim strankama.

Čakovec, 1. lipnja 2014. godine

 

PROČELNIK

Stjepan Baranašić, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content