4.7 °C
1024.0 hPa
54 %

Javni poziv za uvid u spis predmeta "Rekonstrukcija državne ceste D209, dionica M. Središće - Slemenice"

Datum objave: 31. srpnja 2014.

POZIVI 2011

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, rješavajući po zahtjevu društva Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, (OIB: 55545787885), zastupano po opunomoćeniku VIA-PLAN d.o.o., Varaždin, Ivana Severa 15, u predmetu izdavanja lokacijske dozvole, na temelju odredbe članka 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (²Narodne novine² broj 153/13.) upućuje

 

JAVNI POZIV

 

 

vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Mursko Središće, k.o. Zebanec, k.o. Štrukovec, k.o. Zasadbreg, k.o. Žiškovec i k.o. Mačkovec za koje se izdaje lokacijska dozvola, te vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama za koju se izdaje lokacijska dozvola za zahvat u prostoru:

rekonstrukcija državne ceste D209 dionica Mursko Središće - Slemenice da izvrše uvid u spis predmeta lokacijske dozvole radi izjašnjenja.

Uvid u spis predmeta lokacijske dozvole mogu izvršiti:
- osobe s dokazom da su stranke u postupku (izvadak iz zemljišne knjige kojim se dokazuje svojstvo stranke, te osobnu iskaznicu kojom se utvrđuje identitet stranke);
- opunomoćenik stranke s dokazom da zastupa stranku (ovjerena punomoć),

dana, 11. kolovoza 2014. godine, u vremenu od 9,00-11,00 sati,

 

u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba br. 5

Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ili njezin opunomoćenik ne odazovu ovom pozivu.
Stranka koja se nije odazvala ovom pozivu na uvid u spis predmeta ne može zbog toga tražiti obnovu postupka.

 

KLASA: UP/I-350-05/14-01/10
URBROJ: 2109/1-09/1-14-4
Čakovec, 30. srpnja 2014.

 

Javni poziv možete pročitati ovdje. (PDF)

Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za nedjelju, 16. siječnja 2022. - Danas u Međimurju 216 pozitivnih nalaza, tijekom vikenda cijepljeno 245 osoba
Posljednji ispraćaj dugogodišnjeg načelnika Općine Orehovica i županijskog vijećnika Franje Bukala
Odavanjem počasti poginulim i nestalim braniteljima Međimurje obilježilo 30 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za subotu, 15. siječnja 2022. - Danas cijepljenje bez najave do 13:30 sati u Zavodu za javno zdravstvo MŽ i trijaži Županijske bolnice Čakovec
Nove vesele učionice za početak drugog polugodišta u Osnovnoj školi Štrigova
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za petak, 14. siječnja 2022. - Sutra cijepljenje bez najave od 9 do 13:30 sati u Zavodu za javno zdravstvo MŽ i trijaži Županijske bolnice Čakovec
5. sjednica Odbora za izbor i imenovanja
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za četvrtak, 13. siječnja 2022.
Obavijest o ispravku dijela Javnog natječaja za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
Međimurje tijekom blagdana ostvarilo rast od 283% u dolascima i 250% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu, treća smo najposjećenija destinacija kontinentalnog turizma
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content