Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

8. sjednica Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 3. srpnja 2014.

10. srpnja 2014. godine (četvrtak) u 9,00 sati
KLASA: 021-05/14-03/6
URBROJ:2109/1-02-14-01
Čakovec, 02.07.2014.
 
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
8. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 10. srpnja 2014. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.soc. i paed., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
 
2. a) IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICE“ d.o.o. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE ZA 2013. GODINU.
b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE NA PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA 2014. GODINU.
c) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU NAKNADNE SUGLANOSTI ZA ZADUŽIVANJE „PIŠKORNICE“ D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Jozinović, direktor „Piškornice“.
 
3. a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU.
b) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA CESTA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2014. GODINU I PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff., ravnateljica Županijske uprave za ceste.
 
4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. ČAKOVEC ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vladimir Topolnjak, dipl.ing., direktor Međimurskih voda.
 
5. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I VISINI OTPREMININA ZA 2014. I 2015.GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
6. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA NEDELIŠĆE-PRELOG-SVETA MARIJA.
(Elaborat s prilozima o zaštiti izvorišta Nedelišće-Prelog-Sveta Marija - PDF 76Mb)
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Stjepan Baranašić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i dr.sc. Kristijan Posavec Rudarsko geološko naftni fakultet.
naftni institut.
 
7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (za razdoblje 2011. – 2013. godine).
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Stjepan Baranašić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
 
8. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2014. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
9. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2014. GODINE (dostava na klupe prije početka sjednice)
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Krunoslav Gosarić, načelnik PU međimurske.
 
10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja mr.sc,. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja mr.sc,. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja mr.sc,. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
Svi materijali za 8. sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www. medjimurska-zupanija.hr
Informacija o stanju sigurnosti u Međimurskoj županiji za prvo polugodište 2014. godine dostavit će se vijećnicima na klupe pred početak sjednice Županijske skupštine.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
 
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)
 


 
Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content