Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Albanija dobila status zemlje kandidata za EU

Datum objave: 1. srpnja 2014.

EK LOGO

Na sjednici Vijeća općih i vanjskih poslova u Luksemburgu, ministri država članica EU-a dogovorili su se - na temelju preporuke Europske komisije o dodjeli statusa kandidata za članstvo Albanije u EUi, koje je poslano na usvajanje od strane šefova država Europske unije na Europskom vijeću koje je održano u petak u Bruxellesu. To je jasan korak naprijed u odnosima između EU-a i Albanije i odražava napredak kojeg je zemlja postigla na području europskih integracija te u provedbi potrebnih reformi. Odluka o statusu kandidata naglašava trajnu i vjerodostojnu predanost EU-a da podrži Albaniju u njezinim naporima prema tom cilju.

 

Za Albaniju, ova odluka treba se prevesti na snažnije promicanje reformskog programa: Albanija i dalje mora ispuniti ključne prioritete, s posebnim naglaskom na reforme uprave i pravosuđa, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala i temeljnih prava, kako je i istaknuto u zaključcima Vijeća od prosinca 2013. Štoviše, konstruktivan i održiv politički dijalog će ostati bitan za konsolidaciju i nastavak reformi.

Status kandidata ne znači da će EU automatski započeti pristupne pregovore s Albanijom iako je to sljedeći, ali zaseban korak u procesu integracije u EU, za koji je potreban dodatni napredak u ključnim prioritetima.

Zajedno s drugim zemljama zapadnog Balkana, Albanija je 2003. godine prepoznata kao potencijalna zemlja za članstvo u EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) stupio je na snagu 1. travnja 2009. U istom mjesecu, Albanija je podnijela zahtjev za članstvo u EU. Komisija je preporučila da će Albaniji biti dodijeljen status kandidata za članstvo u EU u listopadu 2013. godine.

Što znači status kandidata znači u praksi?

Biti prepoznat kao zemlja kandidat za članstvo u EU ima brojne implikacije za Albaniju. To je važan politički signal za Albaniju i njene građane te pokazuje da se zemlja kreće prema sljedećoj fazi procesa europskih integracija. S ekonomske točke gledišta, status kandidata će potaknuti strana ulaganja i kao rezultat, dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

Status kandidata postavlja odnos između Albanije i EU-a na višu razinu: Albanija će sada primati pozive na sastanke Vijeća otvoren za zemlje kandidate. Pristup i suradnja s agencijama EU će biti olakšana. Mogli bi biti osnovai Zajednički odbori između Albanije i Odbora regija, kao i Gospodarski i Socijalni odbor. Kao zemlja kandidat, Albanija će i dalje profitirati od fondova EU u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u cilju provedbe sveobuhvatne reforme i strateške investicije, te će imati koristi od sudjelovanja u programima EU-a.

Europska komisija i dalje će usko surađivati s Albanijom podržavajući reforme i pripremiti ju za sljedeći korak u procesu integracije, a to je otvaranje pristupnih pregovora. Otvaranje pregovora ovisi o daljnjim i konkretnim održivim reformama u Albaniji kao i dogovor svih zemalja članica EU-a.

Izvor: Europska komisija

 

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content