Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o namjeri davanja koncesije za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite

Datum objave: 12. lipnja 2014.

OBAVIJESTI 2011

Međimurska županija, 40000 Čakovec, R. Boškovića 2,  temeljem članka 4.  st. 1. toč. b. Zakona o koncesijama (Narodne novine, br. 143/12) i članaka 40.,  41. i 41.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, br. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14), provodi postupak davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije (PDF)

Dokumentacija za nadmetanje (DOC)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content