Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Novi natječaj Ministarstva turizma Fond za razvoj turizma u 2014. godini koji će biti otvoren do 31. listopada 2014. g.

Datum objave: 13. svibnja 2014.

OBAVIJESTI 2011

Novi natječaj Ministarstva turizma Fond za razvoj turizma u 2014. godini koji će biti otvoren do 31. listopada 2014. g., a namijenjen je financiranju dvaju područja:

I. Poticanja razvoja javne infrastrukture
II. Očuvanja resursne osnove – turističkih atrakcija

 

PODRUČJE FINANCIRANJA I.
JAVNA INFRASTRUKTURA U TURIZMU
• višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko turističkih obrazovnih programa, kongresa/konvencija, izložbi, koncerata i drugih događanja
• javna golf igrališta (bez smještajnih objekata)
• objekti sportsko-planinskih turističkih odredišta
• objekti lokalne infrastrukture: prirodne i uređene plaže (prvenstveno pješčane i šljunčane te pripadajuće podmorje), turistički informativni centri, centri za posjetitelje kao dio sadržaja projekta javne turističke infrastrukture i sl.
• objekti izletničke infrastrukture kao npr: biciklističke staze, bike parkovi, planinarske staze, vinske ceste, poučne staze i druge tematske ceste, putovi i staze.
• tematski parkovi
• neperspektivna imovina u vlasništvu jedinica lokalne, područne/regionalne samouprave i Republike Hrvatske koja bi se valorizirala kroz turizam
• drugi objekti javne infrastrukture u turizmu

 

PODRUČJE FINANCIRANJA II.
TURISTIČKE ATRAKCIJE
• objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl.
• resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam.

 

SREDSTAVA SU NAMIJENJENA ZA :
a) izradu projektne dokumentacije:
- tehničke projektne dokumentacije (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu)
- programskih i projektnih studija razvoja pojedinih geografskih područja lokalne i regionalne razine (npr. master planovi i dr)
- studija za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.)

b) pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije te za financiranje dijela nacionalnog sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije.

c) investicije: izgradnja, uređenje i obnova javne infrastrukture

Predlagatelji za područja financiranja I i II su subjekti javnog sektora:
• gradovi/općine, županije odnosno trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice.
• javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode.

Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu je 2.000.000,00 kn, osim za trgovačka društva. Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn. -> TOČKA B) NAMJENA SREDSTVA

Isto tako bespovratna sredstva ovog Programa nisu namijenjena pripremi projekata koji su karakteristični za poslovnu infrastrukturu u turizmu, kao što su:
• hoteli i drugi objekti za smještaj
• marine i drugi objekti nautičkog turizma
• drugi objekti karakteristični za poslovnu infrastrukturu u turizmu

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA: Ministarstvo će odobrena sredstva isplatiti na žiro račun korisnika jednokratno po odobrenom iznosu (100%)

Na sljedećoj poveznici se nalazi cijeli tekst natječaja s potrebnim obrascima za prijavu: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936i

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content