Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Služba za unutarnju reviziju

Datum objave: 22. travnja 2014.

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja. Pomaže instituciji u ostvarenju poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.
Svrha unutarnje revizije u javnom sektoru
Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, unutarnja revizija procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja u funkciji:
a) ostvarivanja poslovnih ciljeva institucije
b) obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način
c) usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima
d) pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje
e) zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštite od drugih oblika nepravilnosti.
Unutarnja revizija daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području.
Nadležnost Službe za unutarnju reviziju Međimurske županije
Sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, unutarnja revizija uspostavljena u Međimurskoj županiji obavlja poslove unutarnje revizije u Županiji i u institucijama iz nadležnosti (proračunski korisnici i trgovačka društva), osim u onima koje će uspostaviti unutarnju reviziju sukladno odredbama Pravilnika.
Zakonodavni okvir:
• Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
• Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
• Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
• Priručnik za unutarnje revizore verzija 4.0
• Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (NN 42/16)
Kontakt:
-
Tel: -
Fax: -
E-mail: -

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content