Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe

Datum objave: 15. travnja 2014.

OBAVIJESTI 2011

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), sukladno članku 14. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/02), župan Međimurske županije je dana 8. 04. 2014. godine donio

ODLUKU
o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih
i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i blizini šume od 22. travnja do 1. listopada 2014. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka ne odnosi se na organizirano spaljivanje i na loženje uskrsne vatre koje mora biti organizirano, kako je to propisano člankom 18. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/02).

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“

 

ŽUPAN

Matija Posavec, mag.ing.

 

KLASA: 214-02/14-02/1
URBROJ: 2109/1-01-14-02
Čakovec, 8. 04. 2014.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content