Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provođenju javne rasprave za intezivan tov peradi Perad Goji-Pile

Datum objave: 28. veljače 2014.

OBAVIJESTI 2011

 

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo temeljem odredbi članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/78, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-12 od 6. veljače 2014. godine daje

 

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja

objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

za postojeće postrojenje za intenzivan tov peradi

Perad Goji-Pile u Općini Štrigova

 

I.

Javna rasprava provodit će se od 10.03.2014. godine do 08.04.2014. godine.

 

II.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje bit će na javnom uvidu u zgradi Općine Štrigova, Štrigova 31, 40 312 Štrigova, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje bit će objavljeni za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr) i Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).

 

III.

Javno izlaganje održat će se 20.03.2014. godine u 11.00 sati u zgradi Općine Štrigova, Štrigova 31, Štrigova.

Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici nositelja zahvata i dr. koji neposredno daju odgovore i raspravljaju o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresirana javnost.

 

IV.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku dostaviti na adresu Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

 

Odsjek za zaštitu okoliša

i komunalno gospodarstvo

 

KLASA: 351-03/13-03/18

URBROJ: 2109/1-09/03-14-04

Čakovec, 28.02.2013.

Perad Goji-Pile...PDF

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content