Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine

Datum objave: 10. veljače 2014.

NATJECAJI_2011

Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 29/10, 1/12 i 16/12), župan Međimurske županije 4. veljače 2014. raspisuje

 

Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine

 

I.

Pravo na dodjelu kredita imaju građani s prebivalištem na području Međimurske županije najkasnije od 4. veljače 2012. godine ukoliko su
1. redovni studenti dodiplomskih, diplomskih ili integriranih studija u Republici Hrvatskoj ili u zemljama Europske unije
2. redovni ili izvanredni studenti dodiplomskih, diplomskih, integriranih ili poslijediplomskih studija koji plaćaju školarinu na hrvatskim visokoškolskim ustanovama.

 

II.

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj za dodjelu kredita su:
1. ispunjen i potpisan obrazac prijave
2. potvrda o upisu iz koje je vidljiv status studenta, studij i studijski smjer te posljednji upisani semestar
3. preslika osobne iskaznice studenta ili potvrda o njegovu prebivalištu ukoliko dovoljno trajanje prebivališta nije vidljivo iz osobne iskaznice
4. potvrda o iznosu školarine s rokovima u kojima treba biti plaćena (ukoliko se kredit traži za školarinu).

 

III.

Redovnim se studentima krediti isplaćuju na osobne račune u mjesečnim ratama od po 1.000 kuna, a krediti za školarine isplaćuju se isključivo na račune visokoškolskih ustanova.
Kredit se dodjeljuje na osnovi ugovora s Privrednom bankom Zagreb. Vraćanje kredita osigurava se jamstvom ili drugim Banci prihvatljivim instrumentom osiguranja. Visina kamate je 5,22% godišnje, fiksno.
Uz uvjete iz Pravilnika, Međimurska županija preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za vrijeme isplate i počeka te najmanje 1% kamata tijekom otplate kredita. Obvezu vraćanja glavnice, preostalih kamata i drugih obveza po kreditu preuzima korisnik. Rok otplate za redovne je studente jednak dvostrukom vremenu korištenja – maksimalno 120 mjeseci. Za korisnike kredita za školarine rok otplate kredita jednak je vremenu korištenja kredita.

 

IV.

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, do 4. ožujka 2014.

 

V.

Odluku o dodjeli kredita donosi Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studenskih kredita Međimurske županije, a obavijesti o rezultatima natječaja bit će dostavljene sudionicima najkasnije do 4. travnja 2014.

 

VII.

Ovaj natječaj, obrasci za podnošenje prijava te Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima (s izmjenama i dopunama) objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

 

KLASA: 604-02/14-02/1
URBROJ: 2109/1-01-14-01

 

ŽUPAN

Matija Posavec, mag.ing.

Dokumentacija:
Natječaj (PDF)
Pravilnik (PDF)
Pravilnik I. izmjena (PDF)
Pravilnik II. izmjena (PDF)

Odluka o primjeni pravilnika (PDF)
Prijavnica redovni studenti (DOC)
Prijavnica za školarine (DOC)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content