Tečaj prve pomoći za pripadnike civilne zaštite Županije, Grada Čakovca i susjednih općina, usmjeren težišno na pružanje prve pomoći u katastrofama i velikim nesrećama- /veliki broj stradalih/ održati će se 17.,18. i 19.03. (3 dana) u vremenu od 17,00-19,30, u prostorijama GD CK Čakovec (Kralja Tomislava 29 Čakovec).

Tečaj je besplatan i dobiva se odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti.

Prijave kandidata isključivo na e.mail franjo.logozar@ck.t-com.hr ili iznimno na tel 098/280-059 (navečer)