Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014. godinu

Datum objave: 4. veljače 2014.

POZIVI 2011

Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014., Međimurska županija raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

 

 

I.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju, kao što su:
1. programi ustanova u kulturi
2. djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovačkih društava i drugih organizacija u kulturi
3. programi zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljeđa
4. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti
5. programi vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti)
6. programi kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma
7. programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim manifestacijama i u projektima.

 

II.

Predlagati mogu samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave.

 

III.

Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod iz odgovarajućeg javnog registra, ne stariji od 3 mjeseca, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnice se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.

 

IV.

Uz programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je priložiti mišljenje konzervatorskog odjela, a uz programe zaštite nepokretnih kulturnih dobara i izvadak iz zemljišnih knjiga kao i projekte i troškovnike radova koje su izradile ovlaštene stručne osobe.
Uz prijavnice za potporu realizaciji izdavačkih projekata potrebno je priložiti i po dvije stručne recenzije.
Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije.

 

V.

Pri vrednovanju prispjelih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za vrednovanje prijedloga ta izradu programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.

VI.

Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec do 21. veljače 2014. godine.

ŽUPAN

Matija Posavec, mag.ing.

 

 

KLASA: 612-01/14-02/2
URBROJ: 2109/1-01-14-01
Čakovec, 24. siječnja 2014.

Prilozi:

1. Kriteriji za vrednovanje (DOC)

2. Prijavnica (DOC)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content