Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Novi Atlas romskih naselja za kvalitetniju lokalnu politiku

Datum objave: 4. veljače 2014.

Međimurska županija dobila je vrijedan alat za donošenje kvalitetnijih politika kojima će osigurati jednake prilike za svoju poveću romsku populaciju, i to u obliku novog Atlasa koji sadrži detaljne socijalne i ekonomske podatke o 12 romskih naselja u županiji. Pripremljen od strane Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) sredstvima Mreže fondacija Otvoreno društvo, Atlas romskih naselja Međimurske županije službeno je predstavljen u prostorijama zgrade Scheier 4. veljače 2014.
Atlas romskih naselja Međimurske županije je prvi takav u Hrvatskoj. Zamišljen kao interaktivna baza, pruža podatke na županijskoj razini te na razini 12 županijskih romskih naselja. Dodatno, sadrži detaljnu analizu koja je provedena u romskom naselju Kuršancu na temelju intervjua 1,134 stanovnika iz 197 različitih domaćinstava.
„Atlas romskih naselja Međimurske županije bit će jako koristan našim lokalnim vlastima te moramo nastaviti zajedničke napore na njegovu razvijanju i ažuriranju“, rekla je Sandra Herman, zamjenica župana Međimurske županije na službenoj prezentaciji Atlasa kojoj su prisustvovali predstavnici lokalnih institucija, općina, lokalnih obrazovnih institucija kao i predstavnici romske zajednice.
Slobodan Veinović, pročelnik Grada Čakovca za društvene djelatnosti, pohvalio je Atlas kao „alat koji će omogućiti donošenje boljih odluka o uključivanja Roma u Međimurskoj županiji“.
Željko Balog, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije, istaknuo je kako će Atlas „biti koristan za sve: lokalne institucije i romsku zajednicu“.
"Izrada Atlasa ovog tipa u skladu je s preporukama Europske komisije", naglasila je Jasmina Papa, voditeljica programa za socijalno uključivanje UNDP-a. Komisija je željela da zemlje članice prošire svoje istraživanje o stanju romskih zajednica, ili provedbom fokusiranih istraživanja ili redovnim istraživanjima s dodatnim uzorkom Roma. Rad na županijskom Atlasu također će pomoći Hrvatskoj u ostvarivanju ciljeva postavljenih u nacionalnoj strategiji i akcijskom planu za uključivanje Roma.
Kako bi bio što dostupniji kao alat za planiranje i praćenje lokalnih politika, Atlas romskih naselja Međimurske županije objavljen je na internetskim stranicama Međimurske županije, Grada Čakovca, Vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te stranicama UNDP-a Hrvatska.
Izvor: http://www.hr.undp.org/content/croatia/hr/home/presscenter/articles/2014/02/04/novi-atlas-romskih-naselja-za-kvalitetniju-lokalnu-politiku.html

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content