Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest - javna rasprava

Datum objave: 19. prosinca 2013.

OBAVIJESTI 2011

 

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo temeljem odredbi članka 16. stavka 1., 2. i 3., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/50, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-10 od 29. studenog 2013. godine daje

 

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja

objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
postojećeg postrojenja za intenzivan uzgoj peradi

Poljoprivredni proizvođač Vesna Turk

 

I.

Javna rasprava provodit će se od 27.12.2013. godine do 27.01.2014. godine.

II.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje bit će na javnom uvidu u zgradi Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, 40 311 Lopatinec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.
Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje bit će objavljeni za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr) i Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).

 

III.

Javno izlaganje održat će se 15.01.2014. godine u 11.00 sati u zgradi Općine Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec 29, Lopatinec.
Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici nositelja zahvata i dr. koji neposredno daju odgovore i raspravljaju o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresirana javnost.

 

IV.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku dostaviti na adresu Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i

komunalno gospodarstvo

 

KLASA: 351-03/13-03/23
URBROJ: 2109/1-09/03-13-04
Čakovec, 19.12.2013.

 

INTENZIVAN UZGOJ PERADI (9.268 KB) PDF

 

 

 

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content