Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

4. sjednica Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 19. studenoga 2013.

28. studenog 2013. godine (četvrtak) u 9,00 sati
 
KLASA: 021-05/13-03/17
URBROJ:2109/1-02-13-01
Čakovec, 18.11.2013.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
4. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 28. studenog 2013. godine (četvrtak) u 9,00 sati

 
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I  R E D
1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
(OBRAZLOŽENJE)
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan,  David Vugrinec, dipl.nov., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, glavni knjigovođa u Upravnom odjelu.
 
2. PRIJEDLOG DEKLARACIJE O REGIONALNOM RAZVOJU I JEDINSTVENOSTI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelji su vijećnici  Željko Pavlic, dipl.defekt. i Zlatko Bacinger, dipl.uč.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su vijećnici Željko Pavlic, dipl.defekt. i Zlatko Bacinger, dipl.uč.
 
3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, David Vugrinec, dipl.nov., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Goran Gotal, dipl.iur., voditelj Odsjeka za javnu nabavu.
 
4. PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I JEDINICI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i  Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
5. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2013. GODINU
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff., ravnateljica ŽUC-a.
 
6. a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2014. GODINU.
b) PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. I 2016. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff., ravnateljica ŽUC-a.
 
7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ZAKLJUČAK UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, KLASA:340-09/13-01/5, URBROJ: 2109-10-05-13-6 OD 12.11.2013. GODINE.
-     predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff., ravnateljica ŽUC-a.
 
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (k.o. Čakovec, kat.čest.1700/31).
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
9. PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU ŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE TEMELJEM KONCESIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Vesna Haluga, privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
 
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA BROJ 263/2013 O OSNIVANJU PRAVA STVARNE SLUŽNOSTI VODOVA.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA TE UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Sonja Tošić Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA U 2013. GODINI.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Sonja Tošić Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
13. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NAKNADNE SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE POVELJE O PRIJATELJSTVU IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I GENERALNOG SAVJETA AISNE (REPUBLIKA FRANCUSKA).
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i David Vugrinec, dipl.nov., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove žapana.
 
14. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU I USTROJU POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing. i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
 
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)
 


 
Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content