Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

3. sjednica Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

Datum objave: 15. listopada 2013.

21. 10. 2013. godine s početkom u 10,00 sati

 

 

Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

KLASA: 022-04/13-02/5
URBROJ: 2109/1-01/1-13-01
Čakovec, 09. 10. 2013.

  

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

 

s a z i v a m
3. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za ponedjeljak 21. 10. 2013. godine s početkom u 10,00 sati

    Sjednica će se održati u dvorani Društvenog doma Belica, Kralja Tomislava 100, Belica.

    Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1. Informacija o izradi Razvojne strategije Međimurske županije 2014. - 2020.
- Izvjestiteljica je Sandra Polanec Marinović, dipl. inf., direktorica Regionalne razvojne agencije - REDEA d.o.o.

2. Informacija o radionicama za jedinice lokalne samouprave vezano uz promicanje ulaganja u Međimursku županiju
- Izvjestiteljica je Sandra Polanec Marinović, dipl. inf., direktorica Regionalne razvojne agencije - REDEA d.o.o.

3. Obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13)
- Izvjestiteljice su: mr. sc. Sandra Golubić, predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Ingrid Šoltić, dipl. iur., voditeljica Službe za opću upravu u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji

4. Prezentacija projekta Centar za interventnu kardiologiju
- Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Miroslav Horvat, dr. med., sanacijski upravitelj Županijske bolnice Čakovec

5. Informacija o stanju i kretanjima međimurskog gospodarstva u 2012. godini
- Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i mr. sc. Vesna Haluga, privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Međimurske županije   
6. Informacije, pitanja i prijedlozi

 

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,        
    

ŽUPANMatija Posavec, mag. ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content