Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Datum objave: 10. listopada 2013.

min

 

 

U sklopu predstavljanja Nacrta prijedloga novoga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva zainteresiranu javnost da dostavi svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

 

Ovim se Zakonom uređuju ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planski dokumenti, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvještavanje o provedbi regionalne razvojne politike. Politikom regionalnog razvoja želi se pridonijeti gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske, sukladno načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Cilj koji se želi postići donošenjem novog Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske je harmonizacija sustava vođenja politike regionalnoga razvoja tako da se dosadašnji način vođenja politike potpore slabije razvijenim područjima utemeljen na različitom tretiranju područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja, otoka i Grada Vukovara zamijeni jedinstvenim sustavom u kojemu će kao slabije razvijena područja biti kategorizirana ona područja za koja društveni i ekonomski pokazatelji utemeljeni na indeksu razvijenosti pokazuju da ih je potrebno posebno poticati.

 

Cilj je također unaprijediti zakonska rješenja te regulirati nove institute kojih do sad nije bilo. Zbog brojnosti izmjena i dopuna te uvođenja novih instituta potrebno je donijeti novi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.

 

Informacija o provedbi savjetovanja

Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju RH

Glavne novine

 

Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja zainteresirana javnost može dostaviti najkasnije do 4. studenoga 2013. elektroničkom poštom na e-mail: nacrt.zakona@mrrfeu.hr ili faxom na broj: 01/6400-642.

 

Izvor: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content