-0.6 °C
1025.0 hPa
83 %

3. sjednica Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 1. listopada 2013.

10. listopada 2013. godine (četvrtak) u 9,00 sati
 
KLASA: 021-05/13-03/14
URBROJ:2109/1-02-13-01
Čakovec, 27.09.2013.
 
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
3. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 10. listopada 2013. godine (četvrtak) u 9,00 sati

 
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I  R E D
1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ OSOBNIH RAZLOGA I IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEČNIČKI MANDAT.
-    predlagatelj je Mandatna komisija,
-    Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije.
 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, ZA RAZDOBLJE LIPANJ – PROSINAC 2013. GODINE
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
4. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i  Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
5. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
6.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NEKRETNINA GRADU ČAKOVCU RADI IZGRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITNIH ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
7. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2012. GODINI.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Vesna Haluga, privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
 
8. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2011.-2013.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e.
 
9.INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 1. POLUGODIŠTE 2013. GODINE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Krunoslav Gosarić, načelnik Policijske uprave međimurske.
 
10. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE UPRAVITELJA I UPRAVNOG ODBORA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2012. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., upravitelj Zaklade.
 
11. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2012. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2013. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Senčar, predsjednik GSV-a.
 
12. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROCJENE UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
22. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA MLADEŽ.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
23. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
25. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ZAPOVJEDNICE I ČLANOVA ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing. i Doris Srnec, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
Uvid u Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa velikih nesreća za područje Međimurske županije možete izvršiti na web stranicama Međimurske županije.
 
 
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


 
Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za nedjelju, 16. siječnja 2022. - Danas u Međimurju 216 pozitivnih nalaza, tijekom vikenda cijepljeno 245 osoba
Posljednji ispraćaj dugogodišnjeg načelnika Općine Orehovica i županijskog vijećnika Franje Bukala
Odavanjem počasti poginulim i nestalim braniteljima Međimurje obilježilo 30 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za subotu, 15. siječnja 2022. - Danas cijepljenje bez najave do 13:30 sati u Zavodu za javno zdravstvo MŽ i trijaži Županijske bolnice Čakovec
Nove vesele učionice za početak drugog polugodišta u Osnovnoj školi Štrigova
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za petak, 14. siječnja 2022. - Sutra cijepljenje bez najave od 9 do 13:30 sati u Zavodu za javno zdravstvo MŽ i trijaži Županijske bolnice Čakovec
5. sjednica Odbora za izbor i imenovanja
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za četvrtak, 13. siječnja 2022.
Obavijest o ispravku dijela Javnog natječaja za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
Međimurje tijekom blagdana ostvarilo rast od 283% u dolascima i 250% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu, treća smo najposjećenija destinacija kontinentalnog turizma
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content