Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Projekt Crossborder clustering predstavljen na pristupnoj konferenciji prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska

Datum objave: 25. rujna 2013.

130920 LB Conference - Vukovar  - prisutni 3 small

Vukovar, 20. rujna 2013. - S ciljem obilježavanja drugog Dana europske suradnje Prekogranični program Mađarska-Hrvatska organizirao je Pristupnu konferenciju koja se održala u petak 20. rujna 2013. godine u Vukovaru. Ovo je bila prilika za proslavu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji kroz predstavljanje projekata financiranih u okviru ovog prekograničnog programa provedenih u pretpristupnom razdoblju. Na konferenciji je predstavljena i knjiga u kojoj su ukratko prikazani svi projekti financirani kroz 3 poziva u okviru Programa, njih 140 ukupne vrijednosti veće od 47 milijuna eura ravnomjerno raspodijeljenih između hrvatskih i mađarskih partnera.

 

Republiku Hrvatsku je na konferenciji predstavljala Helga Bubanović Devčić, pomoćnica ministra u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a Mađarsku Ferenc Márkus, programski direktor i odgovorna osoba za uspostavu operativnih struktura. Agnès Monfret, voditeljica sektora u Glavnoj upravi za regionalnu i urbanu politiku sudjelovala je kao predstavnica Europske komisije. Konferencija je bila prigoda za saznati nove informacije o Strukturnim fondovima EU u novom proračunskom periodu 2014.-20.. Budući da postojeći prekogranični bilateralni Program ulazi u svoju završnu fazu, promovirani su rezultati ovog perioda. Konferenciji je prisustvovalo dvjestotinjak gostiju, pretežno vodećih partnera u projektima financiranih u okviru ovog Programa. Priliku za predstavljanje dobilo je šest projekata koji su ocijenjeni kao najbolji u svojem prioritetnom području.

Među predstavljenim projektima bio je i projekt I3CT Crossborder Clustering kao najuspješniji projekt iz dijela 2.1.3 Programa koji se odnosi na zajedničko prekogranično istraživanje, razvoj i inovacije. Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) bio je vodeći partner ovog projekta, a projektni konzorcij su činile i sljedeće organizacije: Međimurski IT Cluster, Međimursko veleučilište u Čakovcu, PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Sveučilište Pannonia – Sveučilišni kampus u Nagykanizsi i Pannon Novum neprofitna regionalna agencija regije Zapadnog Podunavlja za poticanje inovacija. Sam projekt bio je usmjeren na razvoj gospodarske suradnje i ljudskih resursa kroz zajedničke istraživačke, razvojne i inovacijske napore sveučilišnih i nesveučilišnih institucija, kao i privatnih tvrtki u suradnji s tehnološko-inovacijskim centrima.

 

Tijekom provedbe projekta izrađena je analiza inovativnog potencijala pograničnog područja Mađarske i Hrvatske, organizirano je petnaestak radionica različite tematike poput upravljanja inovacijama, alata za inoviranje, naprednih web tehnologija, upravljanja informatičkim projektima itd., organizirani su studijski posjeti profesora Međimurskog veleučilišta u Čakovcu Sveučilištu Pannonia u Nagykaniszi i obratno, pokrenut je trojezični e-learning tečaj, organizirana su četiri B2B događaja itd. Kroz projekt su izgrađeni čvrsti temelji za buduću prekograničnu suradnju gospodarstva i visokoškolskih institucija u sektoru informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Rezultate projekta na konferenciji je predstavio Ivan Plačko, voditelj projekta I3CT i direktor za poslovni razvoj TICM-a. Partnerska mreža izgrađena kroz projekt te iskustva stečena u provedbi projektnih aktivnosti koristit će se za pripremu budućih projekata fokusiranih na povezivanje visokoškolskih institucija i gospodarstva u pograničnom području s krajnjim ciljem poticanja razvoja sektora informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Knjiga s kratkim prikazima svih projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska dostupna je na sljedećoj poveznici  http://bit.ly/16HNo1n

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content