Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Farme 18 i postojećeg postrojenja Farme 21 podnositelja zahvata KOKA d.d. Varaždin na području Grada Čakovca

Datum objave: 11. srpnja 2013.

OBAVIJESTI_2011
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temeljem članka 143. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07.), članka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 14. lipnja 2013. godine KLASA: UP/I-351-03/12-02/187, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-14 i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 14. lipnja 2013. godine KLASA: UP/I-351-03/12-02/190, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-14 daje

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša

postojećeg postrojenja Farme 18 i postojećeg postrojenja Farme 21 podnositelja
zahtjeva KOKA d.d. Varaždin na području Grada Čakovca

I.

Javna rasprava provodit će se od 19. srpnja 2013. godine do 19. kolovoza 2013. godine.

II.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje bit će na javnom uvidu u prostorijama Grada Čakovca, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, Kralja Tomislava 15, Čakovec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.
Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje bit će objavljeni za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr), Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i Grada Čakoveca (www.cakovec.hr).

III.

Javno izlaganje održat će se 13. kolovoza 2013. godine u 11.00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec.
Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici nositelja zahvata i dr. koji neposredno daju odgovore i raspravljaju o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresirana javnost.

IV.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku dostaviti na adresu Grada Čakovca, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, Kralja Tomislava 15, Čakovec.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-03/13-03/14
URBROJ: 2109/1-09-13-01
Čakovec, 11.07.2013.

FARMA 18 SA PRILOZIMA...(PDF  12.246 KB)

FARMA 21 SA PRILOZIMA...(PDF  12.152 KB)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content