Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provođenju javne rasprave na eksploatacijskim poljima "Jagnjedovac", "Cvetkovec", "Peteranec" te eksploatacijskom polju "Lunjkovec-Kutnjak"

Datum objave: 9. srpnja 2013.

OBAVIJESTI_2011
Koprivničko-križevačka županija – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Varaždinska županija – Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša i Međimurska županija – Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07), članka 16., 17., 18., 19., 20., i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I-351-03/13-02/24, URBROJ: 517-06-2-1-2-13-9 od 11. lipnja 2013. godine,  o b j a v l j u j u

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš
zahvata rudarskih objekata i eksploatacije nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „Jagnjedovac“, „Cvetkovec“, „Peteranec“ te
eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju "Lunjkovec-Kutnjak"

I.

Javna rasprava Studije utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „Jagnjedovac“, „Cvetkovec“, „Peteranec“ te eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju "Lunjkovec-Kutnjak" trajat će od 10. srpnja do 12. kolovoza 2013. godine.

II.

Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u jedan primjerak cjelovite Studije i tri sažetka Studije svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati, na području:

- Koprivničko-križevačke županije: u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 39, Nemčićeva 5/1, Koprivnica;
- Varaždinska županije: u prostorijama Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša, soba br. 202, Franjevački trg 7, Varaždin,
- Međimurske županije: u prostorijama Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo,  Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Javnost i zainteresirana javnost može obavljati javni uvid u jedan sažetak Studije svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 sati, na području:

1.    Koprivničko-križevačke županije:
-     u Gradu Koprivnici, gradska vijećnica, Zrinski trg 1/I, Koprivnica;
-     u Općini Sokolovac, prostorije općine, Trg Tomislava Bardeka 8, Sokolovac;
-     u Općini Koprivnički Ivanec, prostorije općine, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec;
-     u Općini  Đelekovec, prostorije općine, M.Pavleka Miškine 1, Đelekovec;
-     u Općini Drnje, prostorije općine, Trg kralja Tomislava, Drnje;
-     u Općini  Peteranec, prostorije općine, Matije Gupca 13, Peteranec;
-     u Općini  Rasinja, prostorije općine, Trg Sv. Florijana 2, Rasinja;
-     u Općini  Legrad, prostorije općine, Trg Sv. Trojstva 52a, Legrad
2.    Varaždinske županije:
-    u Grad Ludbregu, službene prostorije Grada, Trg Sv. Trojstva 14, Ludbreg;
-    u Općini Mali Bukovec, prostorije općine, ul. Miškinina bb, 42 231 Mali Bukovec;
-    u Općini Veliki Bukovec, prostorije općine, ul. Dravska 7, 42 231 Veliki Bukovec
3.    Međimurske županije:
-    u Općini Donja Dubrava, prostorije općine, Trg Republike 13, Donja Dubrava;

Sažetak studije bit će objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr) i Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

III.

Javno izlaganje Studije održat će se u gradskoj vijećnici Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/I, Koprivnica, na dan 19. srpnja 2013. godine (petak) s početkom u 13,00 sati. Tijekom javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o planiranom zahvatu na koja će se očitovati izrađivač Studije, projektant i nositelj zahvata te svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Studiju izjaviti usmeno u zapisnik.

IV.

Javnost i zainteresirana javnost s područja Koprivničko-križevačke županije može svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Studiju upisati u knjigu primjedbi koja je izložena uz Studiju i/ili sažetak Studije ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Koprivničko-križevačka županija - Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nemčićeva 5/1, 48000 Koprivnica. Mišljenja, primjedbe i prijedloge javnost i zainteresirana javnost s područja Varaždinske županije, pored upisa u knjigu primjedbi može dostaviti u pisanom obliku na adresu županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, dok se primjedbe i prijedlozi s područja Međimurske županije, Općine Donja Dubrava, mogu pored knjige primjedbi, poslati u pisanom obliku na adresu županijskog Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo,  Ruđera Boškovića 2, Čakovec, za sve zaključno s danom završetka javne rasprave. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

V.

Ova obavijest pored objave u “Večernjem listu”, objavljuje se na oglasnim pločama Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije te svih jedinica lokalne samouprave u kojima se provodi javna rasprava prema točki II. ove Obavijesti, kao i na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA                   
ŽUPANIJA     
                                     
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA               
Upravni odjel za zaštitu okoliša i                
komunalno gospodarstvo                            

KLASA:351-03/13-01/7
URBROJ:2103-01-09-13-7
Koprivnica, 28.lipnja 2013.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content