Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za POSTOJEĆE POSTROJENJE LJEVAONICA SIVOG LIJEVA PODUZEĆA FERRO PREIS d.o.o. iz Čakovca

Datum objave: 9. srpnja 2013.
OBAVIJESTI_2011

Međimurska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo temeljem članka 143. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 110/07.), članka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 21. svibnja 2013. godine KLASA: UP/I-351-03/12-02/176, URBROJ: 517-06-2-2-13-6, daje

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za


POSTOJEĆE POSTROJENJE LJEVAONICA SIVOG LIJEVA PODUZEĆA FERRO PREIS d.o.o. iz Čakovca

I.

Javna rasprava provodit će se od 20. lipnja 2013. godine do 19. srpnja 2013. godine.

II.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje bit će na javnom uvidu u prostorijama Grada Čakovca, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, Kralja Tomislava 15, Čakovec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.
Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje bit će objavljeni za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr), Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i Grada Čakoveca (www.cakovec.hr).

III.

Javno izlaganje održat će se 03. srpnja 2013. godine u 18.00 sati u dvorani DVD-a Čakovec, Stjepana Radića 5, Čakovec.
Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici nositelja zahvata i dr. koji neposredno daju odgovore i raspravljaju o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresirana javnost.

IV.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku dostaviti na adresu Grada Čakovca, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo, Kralja Tomislava 15, Čakovec.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša
i komunalno gospodarstvo

KLASA: 351-03/13-03/5
URBROJ: 2109/1-11-13-05
Čakovec, 12.06.2013.

 

(SAŽETAK ZAHTJEVA ZA UTVRĐ.OBJ.UVJETA ZAŠT.

OKOLIŠA ZA POST.POSTROJENJE, TEHN.TEHNOLOŠKO

RJEŠENJE, ZAHTJEV.....PDF)

 

(PRILOZI ZAHTJEVU....ZIP)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content