Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

2. sjednicu Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 9. srpnja 2013.

18. srpnja 2013. godine (četvrtak) u 9,00 sati
KLASA: 021-05/13-03/13
URBROJ:2109/1-02-13-01
Čakovec, 08.07.2013.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
2. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 18. srpnja 2013. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I  R E D
1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ OSOBNIH RAZLOGA I IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEČNIČKI MANDAT.
-    predlagatelj je Mandatna komisija,
-    Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije.
2. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU REZULTATA POSLOVANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i David Vugrinec, dipl.nov., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana.
3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i David Vugrinec, dipl.nov., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana.
4. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i  David Vugrinec, dipl.nov., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana.
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PREUZIMANJU OBVEZA TEMELJEM ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE POVJERENSTVA ZA IMOVINU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, KLASA: 940-06/03-07/92, URBROJ: 50441-07 OD 2. OŽUJKA 2007. GODINE (KLASA: 024-04/13-03/6, URBROJ: 360-1000/08-2013-15).
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
6.  PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I JEDINICI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.

7. PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA DUŽNOSNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.

-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije.
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su  Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
9. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2013. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff., ravnateljica Županijske uprave za ceste.
10. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2012. GODINU I PROGRAM RADA CENTRA ZA 2013. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Percač, ravnateljica Centra.
11. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing,, župan i Rudi Grula, voditelj Turističke zajednice Međimurske županije.
12. IZVJEŠĆA O POSLOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U 2012. GODINI KOJIMA JE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNIVAČ ILI IMA OSNIVAČKI UDIO:
a) Regionalne razvojne agencije Međimurje, REDEA d.o.o.
b) Međimurske energetske agencije d.o.o.
c) MIN – Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o.
d) Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.
e) Međimurskih voda d.o.o.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan,  Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e,  Mario Klubučarić, dipl.ing.,direktor MENEA-e, Ivan Vinković, dipl.ing., direktor MIN-a, Ivan Plačko, direktor za poslovni razvoj TIC-a i Vladimir Topolnjak, Dipl.ing., direktor Međimurskih voda.
13. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC (PRAVNOG SLJEDNIKA ZAVODA ZA SOCIJALNU SKRB U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI) ZA 2012. GODINU I PROGRAM RADA CENTRA ZA 2013. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Antonija Canjuga, dipl.soc.radnica, v.d. ravnateljica Centra.
14. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing,, župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e.
15. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ZA RAZDOBLJE 01.01.2012. – 31.12.2012. GODINE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Antun Berljak, predsjednik Povjerenstva.
16. IZVJEŠĆE ZA 2012. GODINU O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Mezga, mag.polit., predsjednik Povjerenstva.
17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSK ŽUPANIJE.
-      predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
-    izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content