Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Konstituirajuća sjednica Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 16. svibnja 2013.
Konstituirajuća sjednica nakon Lokalnih izbora 2013. godine
Poziv na konstituirajuću sjednicu Skupštine Međimurske županije (PDF)
Sukladno članku 4. stavku 2. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), na prijedlog 1/3 vijećnika, nakon konstituiranja Skupštine, predsjednik Županijske skupštine predložit će dopunu dnevnog reda sa slijedećim točkama:
1.    PRIJEDLOG ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji će biti Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.

2.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU OVLASTI ZA POTPISIVANJE IZMJENA I DOPUNA UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA, SKLOPLJENOG IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.

-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji će biti Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
3.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE zk.ul. 3512, k.o. VI BREŽNI KOTAR.
-    predlagatelj je župan Međimurske županije,
-    izvjestitelji će biti Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.

Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content