Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI NATJEČAJ za prijam radnika Obiteljski centar MŽ

Datum objave: 8. svibnja 2013.

obiteljski_centar_logo
Na temelju članka 25. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/12) i Pravilnika o  unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Obiteljskog centra Međimurske županije, ravnateljica Obiteljskog centra Međimurske županije raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam radnika/ce


- stručni radnik – psiholog  I vrste zvanja  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-    VSS- diplomirani psiholog ili profesor psihologije, magistar/magistra psihologije
-    položen stručni ili državni ispit
-    radno iskustvo u struci 20 mjeseci
-    poznavanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-    životopis,
-    domovnicu,
-     presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
-    presliku uvjerenje o položenom stručnom / državnom ispitu,
-    dokaz o radnom iskustvu ( presliku radne knjižice),
-    uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).
Kandidat je uz obvezne dokaze dužan dostaviti u pisanom obliku svoj razvojni program rada u Obiteljskom centru te priložiti preslike potvrda i/ili uvjerenja o iskustvu u radu sa strankama i pohađanju stručnog usavršavanja iz područja savjetodavnog ili terapijskog rada.

-    stručni radnik – pravnik I vrste zvanja – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
-    VSS-diplomirani pravnik/ca, magistar/magistra prava
-    položen stručni ili državni ispit
-    radno iskustvo u struci 20 mjeseci
-    poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
-    životopis,
-    domovnicu,
-     presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
-    presliku uvjerenje o položenom stručnom / državnom ispitu,
-    dokaz o radnom iskustvu ( presliku radne knjižice),
-    uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
-    razvojni program rada u Obiteljskom centru u pisanom obliku

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornici.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta traženih natječajem dostavljaju se na adresu: Obiteljski centar Međimurske županije, Ulica bana Josipa Jelačića 22,  40 000 Čakovec, uz naznaku: „ Prijava na javni natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obavješteni u zakonskom roku.

OBITELJSKI CENTAR
MEĐIMURSKE  ŽUPANIJE

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content