Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ZAKLJUČAK o prestanku važenja Javnog natječaja za prodaju nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (tekst za novi)

Datum objave: 4. ožujka 2013.

OBAVIJESTI_2011
Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09 143/12.) i čl. 77. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije broj 27/10) župan Međimurske županije  donosi

ZAKLJUČAK
o prestanku važenja Javnog natječaja za prodaju nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“

1.    Utvrđuje se da je dana 28.02.2013. godine prestao važiti Javni natječaj za prodaju nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ KLASA: 406-01/12-02/13, URBROJ: 2109/1-01-12-01 od  06.12.2012. godine.

2.    Pokreće se postupak revizije početne prodajne cijene nekretnina putem ovlaštenog procjenitelja te postupak prodaje nekretnina putem novog javnog natječaja, sukladno zakonu i Statutu Međimurske županije.

3.    Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na mrežnim stranicama Međimurske županije.

ŽUPAN
Ivan Perhoč v.r.

KLASA: 406-01/12-02/13            
URBROJ: 2109/1-01-13-03                                                     
Čakovec,  28.02.2013. godine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina na području gospodarske zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (link)

INVITATION TO BID for sale of property in the area of the business zone “MEĐIMURJE BUSINESS PARK” (link)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content