Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Rješenja o imenovanju članova školskih odbora srednjih škola

Datum objave: 28. veljače 2013.

OBAVIJESTI_2011

Temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije  je dana 28. 02. 2013. godine donio ...


R J E Š E N J E
o  imenovanju  članova Školskog odbora
Ekonomske i trgovačke škole Čakovec


I.


Za članove Školskog odbora Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, kao predstavnici osnivača imenuju se:

1.    Zlatko Horvat  iz Cirkovljana, Donja ulica 19
2.    Marko Fodor  iz Strahoninca, Ul. Poljska 41
3.    Marijan Pongrac  iz Donje Dubrave, Ul. Novenbarskih žrtava 13.  

II.


Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.    

III.


Ovo Rješenje objavit  će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), osnivač ima pravo i obvezu u svaku školsku ustanovu samostalno imenovati 3 od ukupno 7 članova školskog odbora.
Ovim Rješenjem sukladno članku 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članku 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10),  kao predstavnike osnivača, župan imenuje 3 člana Školskog odbora ove Škole.
Mandat imenovanim članovima traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja  Školskog odbora ove Škole.
Ako osnivač po potrebi razriješi imenovanog člana Školskog odbora, imenovati će novog člana sukladno narečenom Zakonu, a mandat novom članu traje do isteka mandata razriješenog člana.

KLASA: 602-03/13-03/4
URBROJ: 2109/1-01-13-01                                                              
Čakovec, 28. 02. 2013.

ŽUPAN
Ivan Perhoč


Temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije  je dana 28. 02. 2013. godine donio

R J E Š E N J E
o  imenovanju  članova Školskog odbora
Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec


I.


Za članove Školskog odbora Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, kao predstavnici osnivača imenuju se:

1. Dinko Kancijan  iz Čakovca, Ul. Zinke Kunc 4
2. Mladen Križaić  iz Male Subotice, Ul. Glavna 16
3. Vlado Hranjec  iz Čakovca, Ul. Tome Masaryka 5.  

II.


Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.    

III.


Ovo Rješenje objavit  će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), osnivač ima pravo i obvezu u svaku školsku ustanovu samostalno imenovati 3 od ukupno 7 članova školskog odbora.
Ovim Rješenjem sukladno članku 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članku 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10),  kao predstavnike osnivača, župan imenuje 3 člana Školskog odbora ove Škole.
Mandat imenovanim članovima traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja  Školskog odbora ove Škole.
Ako osnivač po potrebi razriješi imenovanog člana Školskog odbora, imenovati će novog člana sukladno narečenom Zakonu, a mandat novom članu traje do isteka mandata razriješenog člana.

KLASA: 602-03/13-03/5
URBROJ: 2109/1-01-13-01                                                             
Čakovec, 28. 02. 2013.

ŽUPAN
Ivan PerhočTemeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije  je dana 28. 02. 2013. godine donio

R J E Š E N J E
o  imenovanju  članova Školskog odbora
Gospodarske škole Čakovec


I.


Za članove Školskog odbora Gospodars
ke škole Čakovec, kao predstavnici osnivača imenuju se:

1. Vedran Mikulić  iz Čakovca, Ul. Valenta Morandinija 3
2. Tomislav Tomšić  iz Selnice, Ul. Frankopanska 1
3. Milorad Sarap  iz Čakovca, Ul. Ivana pl. Zajca 49.  

II.


Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.    

III.


Ovo Rješenje objavit  će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), osnivač ima pravo i obvezu u svaku školsku ustanovu samostalno imenovati 3 od ukupno 7 članova školskog odbora.
Ovim Rješenjem sukladno članku 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članku 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10),  kao predstavnike osnivača, župan imenuje 3 člana Školskog odbora ove Škole.
Mandat imenovanim članovima traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja  Školskog odbora ove Škole.
Ako osnivač po potrebi razriješi imenovanog člana Školskog odbora, imenovati će novog člana sukladno narečenom Zakonu, a mandat novom članu traje do isteka mandata razriješenog člana.

KLASA: 602-03/13-03/6 
URBROJ: 2109/1-01-13-01 
Čakovec, 28. 02. 2013.

ŽUPAN
Ivan PerhočTemeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije  je dana 28. 02. 2013. godine donio

R J E Š E N J E
o  imenovanju  članova Školskog odbora
Graditeljske škole Čakovec


I.


Za članove Školskog odbora Graditeljske škole Čakovec, kao predstavnici osnivača imenuju se:

1. Ninoslav Šipoš  iz Čakovca, Ul. Buzovečka 19
2. Jadranka Grgan-Makovec  iz Čakovca, Ul. Mihovljanska 11
3. Nenad Hajdinjak  iz Čakovca, Ul. Petra Preradovića 11.  

II.


Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.    

III.


Ovo Rješenje objavit  će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), osnivač ima pravo i obvezu u svaku školsku ustanovu samostalno imenovati 3 od ukupno 7 članova školskog odbora.
Ovim Rješenjem sukladno članku 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članku 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10),  kao predstavnike osnivača, župan imenuje 3 člana Školskog odbora ove Škole.
Mandat imenovanim članovima traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja  Školskog odbora ove Škole.
Ako osnivač po potrebi razriješi imenovanog člana Školskog odbora, imenovati će novog člana sukladno narečenom Zakonu, a mandat novom članu traje do isteka mandata razriješenog člana.

KLASA: 602-03/13-03/7
URBROJ: 2109/1-01-13-01
Čakovec, 28. 02. 2013.

ŽUPAN
Ivan PerhočTemeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije  je dana 28. 02. 2013. godine donio

R J E Š E N J E
o  imenovanju  članova Školskog odbora
Srednje škole Prelog

I.


Za članove Školskog odbora Srednje škole Prelog, kao predstavnici osnivača imenuju se:

1. Jagoda Glavak  iz Cirkovljana, Ul. Nova 3
2. Miljenka Radović  iz Preloga, Ul. Nikole Tesle 19
3. Marijan Glavina  iz Preloga, Ul. Sajmišna 31.  

II.


Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.    

III.


Ovo Rješenje objavit  će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), osnivač ima pravo i obvezu u svaku školsku ustanovu samostalno imenovati 3 od ukupno 7 članova školskog odbora.
Ovim Rješenjem sukladno članku 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članku 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10),  kao predstavnike osnivača, župan imenuje 3 člana Školskog odbora ove Škole.
Mandat imenovanim članovima traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja  Školskog odbora ove Škole.
Ako osnivač po potrebi razriješi imenovanog člana Školskog odbora, imenovati će novog člana sukladno narečenom Zakonu, a mandat novom članu traje do isteka mandata razriješenog člana.

KLASA: 602-03/13-03/8 
URBROJ: 2109/1-01-13-01
Čakovec, 28. 02. 2013.

ŽUPAN
Ivan PerhočTemeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni gla
snik Međimurske županije“ broj 26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije  je dana 28. 02. 2013. godine donio

R J E Š E N J E
o  imenovanju  članova Školskog odbora
Tehničke škole Čakovec


I.


Za članove Školskog odbora Tehničke škole Čakovec, kao predstavnici osnivača imenuju se:

1. Darinka Tompoš  iz Strahoninca, Ul. Kalnička 7
2. Krunoslav Bedi  iz Čakovca, Ul. Tome Masaryka 20
3. Klaudija Perhoč  iz Šenkovca, Ul. Maršala Tita 67.  

II.


Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Mandat članova teče od dana konstituiranja Školskog odbora.    

III.


Ovo Rješenje objavit  će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 86/12 i 126/12 – pročišćeni tekst), osnivač ima pravo i obvezu u svaku školsku ustanovu samostalno imenovati 3 od ukupno 7 članova školskog odbora.
Ovim Rješenjem sukladno članku 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) i članku 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10),  kao predstavnike osnivača, župan imenuje 3 člana Školskog odbora ove Škole.
Mandat imenovanim članovima traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja  Školskog odbora ove Škole.
Ako osnivač po potrebi razriješi imenovanog člana Školskog odbora, imenovati će novog člana sukladno narečenom Zakonu, a mandat novom članu traje do isteka mandata razriješenog člana.

KLASA: 602-03/13-03/9
URBROJ: 2109/1-01-13-01 
Čakovec, 28. 02. 2013.

ŽUPAN
Ivan Perhoč

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content