Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javna rasprava o Zahtjevu i Tehničko - tehnološkom rješenju za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja za proizvodnju i preradu plastične mase "Muraplast" d.o.o. Kotoriba

Datum objave: 27. veljače 2013.

OBAVIJESTI_2011
Na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07.), članka 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 114/08.) te članka 9. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije, objavljuje

JAVNU RASPRAVU O ZAHTJEVU I TEHNIČKO – TEHNOLOŠKOM RJEŠENJU ZA UTVRĐIVANJE OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU PLASTIČNE MASE Muraplast d.o.o. Kotoriba


I.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju i preradu plastične mase Muraplast d.o.o. iz Kotoribe (u daljnjem tekstu Zahtjev) i Tehničko-tehnološko rješenje za isto, upućuju se na javnu raspravu temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: UP/I 351-03/12-02/37, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-23 od 21. siječnja 2013. godine.

II.

Javna rasprava i javni uvid o Zahtjevu i Tehničko-tehnološkom rješenju u trajanju od 30 dana održat će se u razdoblju od 7.3.2013. do 5.4.2013. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00 -14,00 sati u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, Kotoriba.
Na mjestu javnog uvida bit će izložen jedan primjerak Zahtjeva s Tehničko-tehnološkim rješenjem i tri Sažetka Zahtjeva te knjiga primjedbi. Sažetak Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje biti će dostupni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr). Sažetak zahtjeva bit će dostupan i na internetskih stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).

III.

Javno izlaganje održat će se dana 22. ožujka (petak) 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Kotoriba, Kolodvorska 4, Kotoriba. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici operatera i izrađivača Zahtjeva i Tehničko-tehnološkog rješenja koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresirana javnost.

IV.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije, R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, bez imena i adrese podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

V.

Ova obavijest bit će objavljena i na oglasnim pločama u Općini Kotoriba i Međimurskoj županiji te na internetskim stranicama Ministarstva i Međimurske županije.

KLASA: 351-03/13-03/1
URBROJ: 2109/1-11-13-04
Čakovec, 27.02.2013.

Međimurska županija
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo

Prilog:
(SAŽETAK ZAHTJEVA PDF....)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content