Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO U ŠKOLSKIM ODBORIMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KOJIMA JE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNIVAČ

Datum objave: 24. siječnja 2013.

NATJECAJI_2011
Temeljem članka 119. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012), osnivač ima pravo i obvezu u svaku ustanovu samostalno imenovati 3 od ukupno 7 članova školskog odbora.

Školski odbor:
•    imenuje i razrješava ravnatelja
•    daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi
•    donosi statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja
•    donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog, odnosno nastavničkog vijeća, odnosno odgajateljskog vijeća i ravnatelja
•    donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje
•    donosi godišnji financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja
•    odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
•    predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
•    daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.
(ostatak natječaja u PDF-u ispod)

Tekst JAVNOG NATJEČAJA (PDF)
Izjava članovi školskog odbora (PDF)
Izjava da nisam pravomoćno osuđen (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content