banka_hrane
Traže se volonteri za akciju prikupljanja hrane na više lokacija trgovačkih centara na području Čakovca.


Akcija će se održati 17. 11. 2012. godine (subota).

Zadatak volontera će biti da na ulazu trgovačkog centra uruče kupcima informativni letak u kojem se navode značaj i ciljevi akcije te zamolba za kupnjom prehrambenog proizvoda prema njihovom izboru, kojeg će pri izlazu iz trgovine ubaciti u kutiju za donaciju.

Organizator akcije je Banka Hrane Hrvatska, humanitarna udruga sa sjedištem u Rijeci, u suradnji s Međimurskom i Varaždinskom županijom. Banka Hrane Hrvatska dio je međunarodne federacije (Food Bank FEBA) sa sjedištem u Parizu. Njena glavna djelatnost sastoji se u prikupljanju poljoprivrednih, agro-industrijskih i trgovinskih proizvoda od donatora, njihovog skladištenja, sortiranja i distribucije socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, posredstvom humanitarnih organizacija, socijalnih institucija i udruga koje isto tako pomažu siromašnima.

Uključite se u ovaj iznimno kvalitetan humanitaran projekt koji može uvelike pomoći socijalno najugroženijem dijelu stanovništva čitave regije, a ujedno povećati socijalnu osjetljivost gospodarstva, tj. onih koji hranu proizvode i nažalost često puta bacaju velike količine.

Kontakt osoba:
Međimurska županija
Melita Jambrović
040/374-238; melita.jambrovic@medjimurska-zupanija.hr