OBAVIJESTI_2011 ZAŠTITA PRIRODE

Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu – “Izgradnja lagune za alge u funkciji bioplinskog postrojenja” – EEG-BIOGAS d.o.o. – informacije za javnost.

(POTVRDA…PDF)