PDF_1INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT: DOVOĐENJE MURSKOG NASIPA U FUNKCIONALNO STANJE (km 22+594 – 25+912)

(ELABORAT…PDF)
(PRILOZI…PDF)