OBAVIJESTI_2011ZAŠTITA PRIRODE

Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu -“Retencijsko preljevni bazen u Kotoribi” – Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec – informacije za javnost

(POTVRDA…PDF)