OBAVIJESTI_2011ZAŠTITA PRIRODE

Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu – “Rekonstrukcija prometnice do rijeke Mure koja se proteže od raskrižja od samog centra naselja” – Općina Dekanovec – informacije za javnost

(POTVRDA…PDF)