OBAVIJESTI_2011ZAŠTITA PRIRODE

Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu – “Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Nedelišće – Savska Ves (Z.O. 0 – Z.O. 4) sa spojnim vodovima na vodocrpilištu Nedelišće (Z. O. 1 – Z.O. 2; Z.O. 1 – zdenac Z3)” –  Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec – informacije za javnost

(POTVRDA…PDF)