Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Poziv za iskaz interesa, Potprogram II. "Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima"

Datum objave: 3. srpnja 2012.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. objavljuju poziv za iskaz interesa za Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini, Potprogram II. „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:
Ø jedinice lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno;
Ø javno pravna tijela u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno;
Ø ostali korisnici s područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru postojećih IPA programa - komponente II., III. C i IV. te njihovog planiranog nastavka u drugoj polovici 2013. kada će se njihovo sufinanciranje osigurati iz strukturnih fondova EU.
JLS-ovi u Međimurskoj županiji koji se nalaze u II. skupini prema indeksu razvijenosti su: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Podturen, Selnica, Sveti Martin na Muri, Štrigova i Vratišinec.
Krajnji rok predaje zahtjeva je 01.08.2012. godine.
Odgovorne osobe za kontakt i dodatna pitanja u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje REDEA d.o.o. su:
Sandra Polanec Marinović, tel: 040 395 560,
Marina Mikulčić, tel: 040 395 572,

OBAVIJESTI_2011
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. objavljuju poziv za iskaz interesa za Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini, Potprogram II. „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

Ø jedinice lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno;
 
Ø javno pravna tijela u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti, pojedinačno ili više njih zajedno;
 
Ø ostali korisnici s područja jedinica lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru postojećih IPA programa - komponente II., III.   C i IV. te njihovog planiranog nastavka u drug
oj polovici 2013. kada će se njihovo sufinanciranje osigurati iz strukturnih fondova EU.

JLS-ovi u Međimurskoj županiji koji se nalaze u II. skupini prema indeksu razvijenosti su: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Podturen, Selnica, Sveti Martin na Muri, Štrigova i Vratišinec.

Krajnji rok predaje zahtjeva je 01.08.2012. godine.
Odgovorne osobe za kontakt i dodatna pitanja u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje REDEA d.o.o. su:
Sandra Polanec Marinović, tel: 040 395 560,
e-mail: sandra@redea.hr,
Marina Mikulčić, tel: 040 395 572,
e-mail: marina.mikulcic@redea.hr

U nastavku možete preuzeti slijedeće dokumente: 

1.       Poziv za iskaz interesa 
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content