ured_nacionalne_manjine
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina poziva svu zainteresiranu javnost, uključujući organizacije civilnog društva i akademsku zajednicu te sve ostale zainteresirane građane, da se uključe u internetsko savjetovanje i pridonese izradi Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine.

ČAKOVEC, ponedjeljak 18. lipnja 2012. godine, Velika vijećnica Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati

Detalje pročitajte na stranicama Ureda za nacionalne manjine Vlade RH