PDF_1OBJAVA RJEŠENJA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE ZA ZAHVAT – Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka u istražnom prostoru Poredje, nositelja zahvata EUROBETON d.d. Prelog, Kalmana Mesarića 38