Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Tehnološko inovacijski centar Međimurje postao prepoznati centar za provedbu POC programa

Datum objave: 14. ožujka 2012.

120312_POC4_-_TICM_-_potpisivanje_Sporazuma

Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o. službeno postao prepoznati centar za provedbu Programa provjere inovativnog koncepta u okviru kojeg je otvoren četvrti javni poziv za podnošenje prijava

 


U Zagrebu, 12. ožujka  2012. u prostorijama  Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske – BICRO potpisan je Sporazum o međusobnim pravima i obvezama s novim prepoznatim centrima vezano uz provedbu programa Provjere inovativnog koncepta – PoC (engl. Proof of Concept) u okviru kojeg je objavljen četvrti javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje inicijalne faze inovativnih znanstveno-poduzetničkih projekata. Prepoznati centri imaju vrlo važnu ulogu u provedbi PoC programa budući ostvaruju prvi kontakt s potencijalnim natjecateljima kojima pomažu u pripremi projekata kao i u postupku prijave. Zbog velikog odaziva natjecatelja i bolje regionalne pokrivenosti BICRO je odlučio povećati broj prepoznatih centara čime bi u jednakoj mjeri bile zastupljene sve regije/županije na području Republike Hrvatske, a natjecateljima omogućen lakši, kraći i jednostavniji put od prijavljivanja do realizacije projekta.
Sporazum je potpisao Dalibor Marijanović, direktor BICRO-a i čelnici prepoznatih centara Istarske razvojne agencije – IDA d.o.o., Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o., Razvojne agencije zadarske županije – ZADRA d.o.o. Među prepoznatim centrima koji su potpisali Sporazum je i Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. koji se početkom godine izdvojio iz Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA-e koju je zamijenio u ulozi prepoznatog centra za Međimursku županiju.

 


Dalibor Marijanović direktor BICRO-a naglašava: "Dodana vrijednost PoC programa je u tome da osim što financira razvoj novih inovacija povećava sposobnost naših poduzeća da svoju ideju pretoče u kvalitetan investicijski projekt u potrazi za investitorom. Na taj način PoC služi kao instrument za učenje naših korisnika, poduzetnika i znanstvenika, koji uz pomoć profesionalaca iz prepoznatih centara brže i lakše mogu osmisliti svoj projekt ".


Program PoC financiraju Vlada Republike Hrvatske i Svjetska banka, a pokrenut je u suradnji s partnerima: Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveno-tehnologijskim parkom Sveučilišta u Rijeci – SteP Ri, Tehnološkim parkom Varaždin, Tehnološko inovacijskim centrom Međimurje u okviru Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA, TERA Tehnopolisom iz Osijeka i Uredom za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu.


Program bespovratnim sredstvima u iznosima od 35.000 do 350.000 kuna po projektu financira provjeru i zaštitu intelektualnog vlasništva, demonstraciju tehničke izvedivosti i izradu funkcionalnog prototipa. Iz Programa je moguće financirati do 75% ukupnih troškova, a preostali dio natjecatelj treba osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.


Smisao provjere inovativnog koncepta je utvrditi tehničke karakteristike i komercijalni potencijal rezultata istraživanja čime će se premostiti jaz između istraživanja i razvoja i tržišta. Program podupire predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi razvoja inovacije, kako bi se pomogao i usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije u kasnijoj fazi. 


Zaposlenici koji vode Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje (TICM) sudjelovali su u uspješnoj pripremi i provedbi inovativnih projekata u okviru Programa provjere inovativnog koncepta još dok je ovaj program vodila REDEA. U prva tri kruga uz podršku zaposlenika TICM-a uspješno je pripremljeno i provedeno slijedećih devet inovativnih projekata:

Multimedia Hot Spot“ tvrtke Marti d.o.o.; „Personalizirana 3D biometrijsko fotogrametrijska vizualizacija - Per 3D Scann“ tvrtke Saba Art Studio d.o.o.; „Naprava za daljinsku kemijsku imobilizaciju životinja, implikaciju lijekova i uzimanje uzoraka tkiva životinja za potrebe analize javnog zdravstva“ i „Naprava za daljinsko uzorkovanje krvi životinja iz slobodnog uzgoja za potrebe krvnih pretraga“ tvrtke Gotal IFN d.o.o., „IRD Dizajn – projekt“ tvrtke FOTOSOFT d.o.o., „IMAGIS - Infrastructure Management And Geographical Information System“ tvrtke EDC d.o.o. te „Aabo Energy Management System“ tvrtke EKO ESCO d.o.o.

Ukupna vrijednost do sad provedenih projekata u okviru Programa provjere inovativnog koncepta uz podršku Tehnološko Inovacijskog Centra Međimurje je veća od 1.550.000 kn.

U okviru Programa provjere inovativnog koncepta otvoren je javni poziv za podnošenje prijava
Rokovi za prijavu projekata u Program su:
- 9. travnja 2012
. godine - rok za predaju pretprijava u Prepoznati centar
- 25. travnja 2012
. godine - rok za predaju potpunih prijava u Prepoznati centar (samo za one natjecatelje čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra)

Više informacija o Programu i svu dokumentaciju dostupno je na internetskim stranicama TICM-a: http://ticm.hr/hr/poc_4

Kontakt osoba za pitanja u vezi Programa:
Ivan Plačko, direktor
Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o.
e-mail: ivan.placko@ticm.hr
Telefon: 040 395 542

TIC_-_logo

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content