saborski_nas
Temeljem dogovorenog početkom ove godine, saborski zastupnici s područja Međimurske županije, svakog ponedjeljka primat će građane koji od njih trebaju pomoć, savjet ili pak ih žele upoznati sa svojim idejama ili prijedlozima.

Zastupnice i zastupnici građane će primati u prizemlju upravne zgrade Međimurske županije (soba br. 13) od 09-11 sati. Građani se za prijem mogu dogovoriti putem telefona 040/374-201, a pitanja saborskim zastupnicima mogu uputiti i putem E-maila: pitanja@medjimurska-zupanija.hr. Prednost kod prijema imat će osobe koji su najavile svoj dolazak.

Ovog ponedjeljka građani mogu razgovarati sa saborskom zastupnicom Socijal-demokratske partije Nadicom Jelaš. Raspored za sljedeće ponedjeljke objavit ćemo na internetskim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr).