OBAVIJESTI_2011

1.    Svi redovni studenti koji su predali dokumentaciju ostvarili su pravo na subvenciju  pri prijevozu
2.    Studenti koji studiraju na području  Međimurske  i  Varaždinske županije mogu već ovaj mjesec , kod kupnje karte, ostvariti popust od 50,00 kuna.
3.    Studenti  koji  studiraju u ostalim mjestima na području Republike Hrvatske naknadno će     biti obaviješteni  o tome  kada i gdje će se moći podići karte. Obavijest će biti istaknuta na našim web stranicama.
4.    Izvanredni studenti koji su poslali dokumentaciju biti će telefonom obaviješteni da nisu ostvarili pravo na subvenciju troškova prijevoza.