Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Međimurske županije

Datum objave: 15. prosinca 2011.

POZIVI_2011
Temeljem članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 9/07), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za izbor članova
Savjeta mladih Međimurske županije

I. Savjet mladih Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Savjet) osniva se kao savjetodavno tijelo koje promiče aktivno i odgovorno sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju, sukladno Zakonu i Statutu Međimurske županije.

II. Temeljem članka 8. Odluke, Savjet u okviru svog djelokruga prvenstveno  promiče
interese mladih u Županiji te sa Županijom provodi zajedničke ciljeve za dobrobit mladih, sukladno Nacionalnom programu, Županijskom programu, Zakonu i Odluci a posebno:
-    raspravlja  o pitanjima  iz  djelokruga  rada  Skupštine  koji  su od interesa za mlade,
-    predlaže Skupštini  raspravu  o  pojedinim  pitanjima  od  značaja  za unapređivanje položaja  mladih u  Županiji,  način rješavanja navedenih pitanja, te donošenje akata kojima će se unaprijediti položaj mladih u Županiji,
-    sudjeluje  u  izradi  i  praćenju  provedbe  županijskog  programa  za mlade,
-    skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje njihovog položaja,
-    potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina i gradova s područja  Županije, te drugih županija,
-    predlaže program  rada Savjeta, te financijski plan,
-    po potrebi saziva predstavnike Županije na sjednice Savjeta,
-    obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

III. Savjet ima 9 članova koji se biraju na dvije godine, a za članove Savjeta mogu se
imenovati osobe u dobi od 15 do 29 godina, s prebivalištem na području Županije.
Kandidate za  članove  Savjeta predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih (u daljnjem tekstu: ovlašteni predlagatelji).

IV. Ovlašteni predlagatelji dužni su svoje prijedloge obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ih Odboru za izbor i imenovanja u slijedećem obaveznom sadržaju:
1.    Ime/naziv i sjedište (udruge, učeničkog vijeća, studentskog zbora i drugih registriranih oblika organiziranja mladih).
2.    Ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište.
3.    Datum i godina rođenja.
4.    Obrazloženje (detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana Savjeta, da li je do sada aktivno sudjelovao u radu udruga i drugih organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, da li se posebno isticao svojim radom, te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom životu).
5.    Potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.

V. Prijedlozi  kandidata  dostavljaju  se  Odboru  za  izbor  i  imenovanja, u zatvorenoj
omotnici na adresu Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2, s obaveznom  naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjet mladih“.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave poziva, u lokalnim novinama.

VI. Odluku o izboru članova Savjeta mladih donosi Skupština Međimurske županije na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Odbor za izbor i imenovanja
KLASA:021-06/11-03/2
URBROJ:2109/1-02-11-01
Čakovec, 15.12. 2011.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content