POSLOVNI RAČUN MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI “KATRUŽA”
IBAN       HR13 2484008 1100782014
2484008-1100782014      –    RBA
OIB:      586 319 000 77

Pozivom na broj 060 888 991 donirate “Katružu”
fiksna mreža – 3,75kn/poziv
mobilne mreže – 5,05 kn/poziv
(PDV uključen u cijenu)
Operator usluga s dodanom vrijednosti: Moj telekom d.o.o., Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, MB 02497913,tel. 01/3659-058