NATJECAJI_2011

Temeljem članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.) župan Međimurske županije  raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (južni dio vojarne u Čakovcu)…

Tekst natječaja (PDF) – 60kb

English version of invitation to bid (PDF)
Criteria (PDF)