Kontaktirajte nas

Osnovni kontaktŽupan i zamjenici županaUpravni odjel za poslove ŽupanaUpravni odjel za poslove Skupštine i opće posloveUpravni odjel za gospodarske djelatnostiUpravni odjel za društvene djelatnostiUpravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okolišaSlužba za unutarnju revizijuFAX brojevi
Međimurska županija

Adresa:Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec

Telefon:+385 (0)40 374 111

Fax:+385 (0)40 374 269

E-pošta:info@medjimurska-zupanija.hr


Odlukom o uredovnom vremenu župan Međimurske županije (PDF) prima građane na razgovor u dogovorenom terminu, na pisani zahtjev poslan na adresu R. Boškovića 2, 40000 Čakovec ili na e-mail adresu: vesna.pintaric@medjimurska-zupanija.hr, a možete zatražiti i slobodni termin pozivom na telefonski broj 040 374 201 ili fax 040 374 269.

Matija Posavec, mag. ing.

 zupan@medjimurska-zupanija.hr

  Vesna Pintarić administrativna tajnica

040 374-201

 vesna.pintaric@medjimurska-zupanija.hr

 

 

ZAMJENICA ŽUPANA

Sandra Herman univ.oec.spec.

sandra.herman@medjimurska-zupanija.hr

  Emil Bujan stručni referent za protokol

040 374-252

098 241-446

emil.bujan@medjimurska-zupanija.hr

 

 

ZAMJENIK ŽUPANA

Josip Grivec 

josip.grivec@medjimurska-zupanija.hr

  Danica Holcingerstručna referentica

040 374-020

098 205-870

 danica.holcinger@medjimurska-zupanija.hr

Privremeni pročelnik

Goran Gotal, dipl. iur.

040 374-235

goran.gotal@medjimurska-zupanija.hr

   

Odsjek za odnose s javnošću

  Mateja Gošćiej stručni referent za protokol

040 374-201

099-4990-931

mateja.gosciej@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za proračun i financije

  Tatjana Horvat voditeljica odsjeka

040 374-217

tanja.horvat@medjimurska-zupanija.hr

  Katarina Mihalković računovodstvena referentica - blagajnik

040 374-217

katarina.mihalkovic@medjimurska-zupanija.hr

  Antonija Kocijanračunovodstvena referentica - likvidator

040 374-216

antonija.kocijan@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za javnu nabavu

  Goran Gotal, dipl.iur voditelj Odsjeka

040 374-235

099 7060-222

goran.gotal@medjimurska-zupanija.hr

  Slava Kvakan viša stručna suradnica za javnu nabavu

040 374-249

slavica.kvakan@medjimurska-zupanija.hr

Pročelnica

Neda Šarić, dipl.iur.

040 374-012

neda.saric@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove

Ana Varga, dipl. iur. viši stručni suradnik

040 374-004

ana.varga@medjimurska-zupanija.hr

Branko Matuza, dipl. inf. viši informatički suradnik

040 374-015

099 3723-352

branko.matuza@medjimurska-zupanija.hr

  Ðurđa Varga stručna suradnica za službeničke odnose

040 374-116

djurdja.varga@medjimurska-zupanija.hr

  Kristina Zelić viši referent za poslove Skupštine

040 374-116

kristina.zelic@medjimurska-zupanija.hr

  Milica Senjanin stručna suradnica za poslove župana i opće poslove

040 374-254

milica.senjanin@medjimurska-zupanija.hr

  Alan Resman stručni suradnik za poslove županijskih tijela i zaštite i spašavanja

040 374-254

alan.resman@medjimurska-zupanija.hr

  Ksenija Kralj administrativna referentica u Pisarnici

040 374-018

ksenija.kralj@medjimurska-zupanija.hr

  Igor Horvatić referent tehničko-pomoćnih poslova

040 374-010

igor.horvatic@medjimurska-zupanija.hr

  Dejan Vugrinec kuhar-poslužitelj

040 374-014

  Branka Kolarić stručna suradnica za komunalno gospodarstvo

040 374-226

branka.kolaric@medjimurska-zupanija.hr

Pročelnik

Darko Radanović, mag. inf.

040 374-017

099 3723-353

darko.radanovic@medjimurska-zupanija.hr

Odsjek za gospodarstvo

  Barbara Marciuš, dipl. oec. voditeljica Odsjeka

040 374-238

099 735-8678

 barbara.marcius@medjimurska-zupanija.hr

  Melita Jambrović, dipl. oec. viša stručna suradnica za gospodarstvo

040 374-238

099 245-6010

 melita.jambrovic@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj

Marija Stanković, mag. soc. viša stručna suradnica - koordinator projekta

040 374-016

 marija.stankovic@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za poljoprivredu i turizam

  Danica Pošta, mag. oec. voditeljica Odsjeka i pomoćnica pročelnika

040 374-002

099 8071-169

 danica.posta@medjimurska-zupanija.hr

  Marko Puškadija, dipl.nov. viši stručni suradnik za turizam

040 374-083

099 241-4596

marko.puskadija@medjimurska-zupanija.hr

  Elvira Herman, dipl. ing. agr. viša stručna suradnica za poljoprivredu

040 374-231

 elvira.herman@medjimurska-zupanija.hr

Pročelnik

Branko Sušec, prof.

040 374-222

branko.susec@medjimurska-zupanija.hr

  Kristina Kovačević administrativna tajnica

040 374-222

kristina.kovacevic@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

  Dr.sc. Blaženka Novak, prof. voditeljica Odsjeka

040 374-221

099 499-0932

blazenka.novak@medjimurska-zupanija.hr

Nenad Ujlaki  viši referent za društvene djelatnosti

040 374-222

099 446-9833

nenad.ujlaki@medjimurska-zupanija.hr

Dijana Pahek, prof. viša stručna suradnica za društvene djelatnosti

040 374-225

099 211-8912

dijana.pahek@medjimurska-zupanija.hr

Melita Železnjak, mag. oec.  viša stručna suradnica za društvene djelatnosti

040 374-225

melita.secan@medjimurska-zupanija.hr

Aleksandra Ličanin, mag. oec.  viša stručna suradnica za financijske i pravne poslove te EU projekte

040 374-005

099 439-2543

aleksandra.licanin@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

  Dr. sc. Sonja Tošić - Grlač voditeljica Odsjeka – pomoćnica pročelnika

040 374-256

099 733-2000

sonja.tosic@medjimurska-zupanija.hr

Mladen Mezga, prof. viši stručni suradnik za nacionalne manjine i socijalnu zaštitu

040 374-063

099 241-4566

mladen.mezga@medjimurska-zupanija.hr

Elizabeta Najman Hižman, univ.mag.sanit.publ. viša stručna suradnica za zdravstvo i socijalnu zaštitu

040 374-063

091 540-2722

elizabeta.najman-hizman@medjimurska-zupanija.hr

Maja Odrčić Mikulić,prof. viša stručna suradnica za nacionalne manjine

040 374-090

maja.odrcic@medjimurska-zupanija.hr

Mateja Hranjec Varga, mag.oec. viša stručna suradnica

040 374-090

mateja.hranjec@medjimurska-zupanija.hr

Pročelnik

Stjepan Lacković, dipl. iur.

040 374-262

stjepan.lackovic@medjimurska-zupanija.hr

 

040 374-266

-

  Snježana Mesarić administrativna tajnica

040 374-262

snjezana.mesaric@medjimurska-zupanija.hr

  Branka Sklepić administrativna tajnica

branka.sklepic@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za prostorno uređenje

  Slava Horvat, dipl. ing. voditeljica Odsjeka

040 374-261

slava.horvat@medjimurska-zupanija.hr

  Irena Novak Vabec viša referentica za prostorno uređenje

040 374-101

irena.vabec@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za gradnju

  Dragica Vugrinec voditeljica Odsjeka

040 374-264

dragica.vugrinec@medjimurska-zupanija.hr

  Ana Belčić stručna suradnica za gradnju

040 374-265

anica.belcic@medjimurska-zupanija.hr

  Marija Gregorinčić stručna referentica za gradnju

040 374-267

marija.gregorincic@medjimurska-zupanija.hr

  Biserka Begić stručna referentica za gradnju

040 374-267

biserka.begic@medjimurska-zupanija.hr

 
Ana Židov stručna referentica za gradnju

040 374-030

ana.zidov@medjimurska-zupanija.hr

 
Dejana Andrašec stručna referentica za gradnju

040 374-030

dejana.andrasec@medjimurska-zupanija.hr

 

Ispostava u Prelogu

Simona Frančić, administrativna referentica

 040 646-591

pisarnica-prelog@medjimurska-zupanija.hr

 

Lidija Bubanić, dipl. ing. arh. voditeljica Ispostave i pomoćnica pročelnika

040 347-062

098 303-602

lidija.bubanic@medjimurska-zupanija.hr

  Josip Sršan stručni suradnik za gradnju

040 646-510

josip.srsan@medjimurska-zupanija.hr

  Valentina Horvat Pavčec, dipl. ing. arh. viša stručna suradnica za prostorno uređenje

040 646-510

valentina.horvat@medjimurska-zupanija.hr

  Ružica Spajić stručna referentica za gradnju

040 646-510

ruzica.spajic@medjimurska-zupanija.hr

Ispostava u Murskom Središću

Andreja Kamenar stručna referentica za gradnju

040 543-044

andreja.kamenar@medjimurska-zupanija.hr

 

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

  Mr. sc. Sandra Golubić voditeljica Odsjeka i pomoćnica pročelnika

040 374-081

099 8071-170

sandra.golubic@medjimurska-zupanija.hr

  Ðurđa Jagecadministrativna referentica

040 374-086

djurdja.jagec@medjimurska-zupanija.hr

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

  -

 

 

UO ZA POSLOVE ŽUPANA

040 374-269

  ZAMJENIK ŽUPANA, UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

040 391-005

040 374-177

  UO ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

040 374-243

  UO ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

040 374-032

  ISPOSTAVA PRELOG

040 646-591

  ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE

040 543-118