Mandatna komisija

KLASA: 013-03/21-03/21
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 6. listopada 2021.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst – 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)

s a z i v a m
3. sjednicu Mandatne komisije Skupštine Međimurske županije
za 7. listopada 2021. godine (četvrtak) u 8,15 sati

Sjednica će se održati u zgradi Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje (TIC 1 -multimedijalna dvorana) u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PROVEDENIM DOPUNSKIM IZBORIMA ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
MANDATNE KOMISIJE

Franjo Makovec, v.r.