Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine na okoliš (pdf)

 

Informacija o provedbi Strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije na okoliš Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. (pdf)

Poziv na dostavu mišljenja za određivanje sadržaja strateške studije na okoliš Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. i Poziv na konzultacije (pdf)

Strateški okvir Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. (pdf)


 

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine  (pdf)