Donacija fizičke osobe:

Članarina fizičke osobe:

Donacija pravne osobe:

Članarina pravne osobe:
Općina Orehovica